Ο/Η Θανών/ούσα: Νοχούτη Κατήγκο [Κατίγκω]

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1877
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΝοχούτη Κατήγκο [Κατίγκω]
Πατρώνυμο ΘανόντοςΘεόφιλος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΚαλή Μιχαήλ
Ηλικία Θανόντος01
ΑσθένειαΣκαρλατίνα;
Ημ/νία Θανάτου1877 08 18 11μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1877 08 19
Πατρίδα ΘανόντοςΑνδρος
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως461
ΠαρατηρήσειςΜάρτυς

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΝοχούτης Θεόφιλος Α.
Ηλικία Δηλούντος30
Πατρίδα ΔηλούντοςΚωνσταντινούπολις
Επάγγελμα ΔηλούντοςΝαύτης
ΣυγγένειαΠατήρ