Ο/Η Θανών/ούσα: Καρανδρέας Κωνσταντίνος

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1877
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΚαρανδρέας Κωνσταντίνος
Πατρώνυμο ΘανόντοςΑντώνιος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΚυριακούλα Παϊδενα [Παγίδα;]
Ηλικία Θανόντος01
ΑσθένειαΛαιμός
Ημ/νία Θανάτου1877 08 18 4μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1877 08 19
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως458
ΠαρατηρήσειςΜάρτυρες

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΚαρανδρέας Αντώνιος
Ηλικία Δηλούντος29
Πατρίδα ΔηλούντοςΧίος
Επάγγελμα ΔηλούντοςΒυρσοδέψης
ΣυγγένειαΠατήρ