Ο/Η Θανών/ούσα: Παπαγεωργίου Ελένη Νικ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1876
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΠαπαγεωργίου Ελένη Νικ.
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο ΘανόντοςΣταματούλα
Ηλικία Θανόντος20
ΑσθένειαΠνευμονία
Ημ/νία Θανάτου1876 06 23 1μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1876 06 24
Πατρίδα ΘανόντοςΚάσσος
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΕ [Θ] Νικ.
Αριθμός Πράξεως321
ΠαρατηρήσειςΜάρτυρες

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΣακέλης Ανδρέας
Ηλικία Δηλούντος25
Πατρίδα ΔηλούντοςΚάσσος
Επάγγελμα ΔηλούντοςΕργάτης
ΣυγγένειαΕξάδελφος