Ο/Η Θανών/ούσα: Μικρόπουλος Μιχαήλ

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1877
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΜικρόπουλος Μιχαήλ
Πατρώνυμο ΘανόντοςΦώτης
Μητρώνυμο ΘανόντοςΠιπίνα Κοντούρη
Ηλικία Θανόντος02 ημ
ΑσθένειαΑρτιμελής; Ατελής;
Ημ/νία Θανάτου1877 08 16 4πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1877 08 16
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως453
ΠαρατηρήσειςΜάρτυς

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΜικρόπουλος Φώτης
Ηλικία Δηλούντος27
Πατρίδα ΔηλούντοςΚωνσταντινούπολις
Επάγγελμα ΔηλούντοςΚαπνοπώλης
ΣυγγένειαΠατήρ