Ο/Η Θανών/ούσα: Κάπας Παντελής

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1876
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΚάπας Παντελής
Πατρώνυμο ΘανόντοςΑθανάσιος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΓαρουφαλιά Ποδάρα
Ηλικία Θανόντος01
ΑσθένειαΒρογχίτις
Ημ/νία Θανάτου1876 06 22 2μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1876 06 23
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως320
ΠαρατηρήσειςΜάρτυρες

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΚάπας Αθανάσιος Γ.
Ηλικία Δηλούντος30
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΑσβεστοποιός
ΣυγγένειαΠατήρ