Ο/Η Θανών/ούσα: Ζέβρη Μαριγώ Κων.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1876
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΖέβρη Μαριγώ Κων.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΚωνσταντίνος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΕιρήνη Μισετζή
Ηλικία Θανόντος15 μην
ΑσθένειαΕντερίτις
Ημ/νία Θανάτου1876 06 21 11μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1876 06 22
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως319
ΠαρατηρήσειςΜάρτυρες

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΖέβρης Κωνσταντίνος Ι.
Ηλικία Δηλούντος27
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΒυρσοδέψης
ΣυγγένειαΠατήρ