Ο/Η Θανών/ούσα: Παπαθανασοπούλου Ελένη

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1877
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΠαπαθανασοπούλου Ελένη
Πατρώνυμο ΘανόντοςΑθανάσιος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΧαρίκλεια Καλαφατάκη
Ηλικία Θανόντος01
ΑσθένειαΤύφος
Ημ/νία Θανάτου1877 08 10 4μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1877 08 11
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως434
ΠαρατηρήσειςΜάρτυς

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΑντωνακάκης Παναγιώτης
Ηλικία Δηλούντος33
Πατρίδα ΔηλούντοςΚρήτη
Επάγγελμα ΔηλούντοςΚλητήρ
ΣυγγένειαΦίλος