Ο/Η Θανών/ούσα: Πετρίτζης Ευστράτιος

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1877
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΠετρίτζης Ευστράτιος
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος85
ΑσθένειαΝόσος χρ.
Ημ/νία Θανάτου1877 08 08 11πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1877 08 08
Πατρίδα ΘανόντοςΣμύρνη
Επάγγελμα ΘανόντοςΚτηματίας
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΕ
Αριθμός Πράξεως432
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΦουρναράκης Βασίλειος
Ηλικία Δηλούντος19
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΥπάλληλος
ΣυγγένειαΦίλος