Ο/Η Θανών/ούσα: Αμαντάκη Αθηνά Ν.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1877
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΑμαντάκη Αθηνά Ν.
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο ΘανόντοςΧατζίδενα
Ηλικία Θανόντος20
ΑσθένειαΠεριπνευμονία
Ημ/νία Θανάτου1877 08 05 5μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1877 08 06
Πατρίδα ΘανόντοςΧίος
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση Θανόντος[Ε;] [θ] Δημήτριος;
Αριθμός Πράξεως425
ΠαρατηρήσειςΜάρτυς

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΜιμίδης Τριαντάφυλλος
Ηλικία Δηλούντος42
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΚλητήρ
ΣυγγένειαΦίλος