Ο/Η Θανών/ούσα: Πορτέλενα [Πορτελάνου] Λαμπρινή

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1877
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΠορτέλενα [Πορτελάνου] Λαμπρινή
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος110
ΑσθένειαΓήρας
Ημ/νία Θανάτου1877 08 04 4μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1877 08 05
Πατρίδα ΘανόντοςΙκαρία
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση Θανόντος; [θ]
Αριθμός Πράξεως422
ΠαρατηρήσειςΜάρτυρες

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΠορτελάνος Σταμάτιος
Ηλικία Δηλούντος45
Πατρίδα ΔηλούντοςΙκαρία
Επάγγελμα ΔηλούντοςΓεωργός
ΣυγγένειαΑνιψιός