Ο/Η Θανών/ούσα: Μπελαβίτα Φραγκίσκα Φρ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1877
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΜπελαβίτα Φραγκίσκα Φρ.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΦριδερίκος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΜαρία Βακοντίου
Ηλικία Θανόντος03
ΑσθένειαΣκαρλατίνα
Ημ/νία Θανάτου1877 08 01 10πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1877 08 01
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως417
ΠαρατηρήσειςΜάρτυς

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΒακόντιος Αντώνιος
Ηλικία Δηλούντος21
Πατρίδα ΔηλούντοςΣύρος
Επάγγελμα ΔηλούντοςΥπάλληλος
ΣυγγένειαΘείος