Ο/Η Θανών/ούσα: Φόσκη Αννα

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1876
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΦόσκη Αννα
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος60
ΑσθένειαΚαρκίνος του στομάχου
Ημ/νία Θανάτου1876 06 18 10μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1876 06 19
Πατρίδα ΘανόντοςΜύκονος
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΕ [Θ] Ιωάννης
Αριθμός Πράξεως317
ΠαρατηρήσειςΜάρτυρες

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΚουρίαλης Σπυρίδων
Ηλικία Δηλούντος42
Πατρίδα ΔηλούντοςΧίος
Επάγγελμα ΔηλούντοςΣουβατζής
ΣυγγένειαΦίλος