Ο/Η Θανών/ούσα: Καλαργύρου Νικόλαος Ε.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1877
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΚαλαργύρου Νικόλαος Ε.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΝόθον
Μητρώνυμο ΘανόντοςΕιρήνη Καλαργύρου
Ηλικία Θανόντος02 ημ
Ασθένεια-
Ημ/νία Θανάτου1877 07 29 6πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1877 07 29
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως406
Παρατηρήσεις[Νόθο]

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΜπιντάκος Αναστάσιος
Ηλικία Δηλούντος40
Πατρίδα ΔηλούντοςΚύθνος
Επάγγελμα ΔηλούντοςΣουβατζής
ΣυγγένειαΦίλος