Ο/Η Θανών/ούσα: Ανίσης Γεώργιος

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1877
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΑνίσης Γεώργιος
Πατρώνυμο ΘανόντοςΙωάννης
Μητρώνυμο ΘανόντοςΖωή Προφήτου
Ηλικία Θανόντος18 μην
Ασθένεια;;;;
Ημ/νία Θανάτου1877 07 27 4μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1877 07 28
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως403
ΠαρατηρήσειςΜάρτυρες

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΑνίσης Ιωάννης
Ηλικία Δηλούντος38
Πατρίδα ΔηλούντοςΑνδρος
Επάγγελμα ΔηλούντοςΚλητήρ
ΣυγγένειαΠατήρ