Ο/Η Θανών/ούσα: Ηλίας Εμμανουήλ

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1877
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΗλίας Εμμανουήλ
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος65
ΑσθένειαΑποπληξία;
Ημ/νία Θανάτου1877 07 27 6πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1877 07 27
Πατρίδα ΘανόντοςΣκάρπαθος [Κάρπαθος]
Επάγγελμα ΘανόντοςΚτίστης
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΕ Χρυσή
Αριθμός Πράξεως402
ΠαρατηρήσειςΜάρτυρες

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΞαρχόπουλος Κωνσταντίνος
Ηλικία Δηλούντος37
Πατρίδα ΔηλούντοςΑμοργός
Επάγγελμα ΔηλούντοςΚτίστης
ΣυγγένειαΣυγγενής