Ο/Η Θανών/ούσα: Στεφάνου Ειρήνη

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1876
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΣτεφάνου Ειρήνη
Πατρώνυμο ΘανόντοςΔημήτριος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΜαρία Πρέκα
Ηλικία Θανόντος07 μην
ΑσθένειαΔράκος
Ημ/νία Θανάτου1876 06 17 3μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1876 06 18
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως316
ΠαρατηρήσειςΜάρτυρες

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΣτεφάνου Δημήτριος
Ηλικία Δηλούντος45
Πατρίδα ΔηλούντοςΡούμελη
Επάγγελμα ΔηλούντοςΜαραγκός
ΣυγγένειαΠατήρ