Ο/Η Θανών/ούσα: Λούρας Κωνσταντίνος

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1877
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΛούρας Κωνσταντίνος
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος75
ΑσθένειαΝόσος χρ.
Ημ/νία Θανάτου1877 07 26 4μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1877 07 27
Πατρίδα ΘανόντοςΧίος
Επάγγελμα ΘανόντοςΚτηματίας
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΕ
Αριθμός Πράξεως400
ΠαρατηρήσειςΜάρτυς

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΒάβουλας Δημήτριος
Ηλικία Δηλούντος69
Πατρίδα ΔηλούντοςΧίος
Επάγγελμα ΔηλούντοςΜεσίτης
ΣυγγένειαΦίλος