Ο/Η Θανών/ούσα: Αθανασούλης Ευστράτιος Β.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1877
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΑθανασούλης Ευστράτιος Β.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΒασίλειος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΕυαγγέλα
Ηλικία Θανόντος03 μην
ΑσθένειαΔράκος
Ημ/νία Θανάτου1877 07 25 5μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1877 07 26
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως397
ΠαρατηρήσειςΜάρτυρες

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΒεργετής Ευστράτιος
Ηλικία Δηλούντος46
Πατρίδα ΔηλούντοςΙος
Επάγγελμα ΔηλούντοςΜαραγκός
ΣυγγένειαΠάππος