Ο/Η Θανών/ούσα: Λαλίδη Βασιλική

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1876
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΛαλίδη Βασιλική
Πατρώνυμο ΘανόντοςΣωτήριος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΕλένη Καλαϊτζή
Ηλικία Θανόντος18 μην
ΑσθένειαΟδοντοφυϊα
Ημ/νία Θανάτου1876 06 17 10μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1876 06 18
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως315
ΠαρατηρήσειςΜάρτυρες

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΛαλίδης Σωτήριος
Ηλικία Δηλούντος44
Πατρίδα ΔηλούντοςΑίγινα
Επάγγελμα ΔηλούντοςΛεμβούχος
ΣυγγένειαΠατήρ