Ο/Η Θανών/ούσα: Γιωρμετάκης Ευάγγελος

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1876
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΓιωρμετάκης Ευάγγελος
Πατρώνυμο ΘανόντοςΙωάννης
Μητρώνυμο ΘανόντοςΔέσποινα Νικολάου
Ηλικία Θανόντος04 μην
ΑσθένειαΔράκος
Ημ/νία Θανάτου1876 06 17 6πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1876 06 17
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως314
ΠαρατηρήσειςΜάρτυς

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΠαπαδάκης Κυριάκος
Ηλικία Δηλούντος42
Πατρίδα ΔηλούντοςΚρήτη
Επάγγελμα ΔηλούντοςΜεταπράτης
ΣυγγένειαΣυγγενής