Ο/Η Θανών/ούσα: Χρίστου Κωνσταντίνος Α.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1877
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΧρίστου Κωνσταντίνος Α.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΑνδρέας Χρήστου
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος18
ΑσθένειαΝόσος χρ.
Ημ/νία Θανάτου1877 07 18 4μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1877 07 19
Πατρίδα ΘανόντοςΛαμία
Επάγγελμα ΘανόντοςΥπηρέτης
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΑ
Αριθμός Πράξεως377
ΠαρατηρήσειςΜάρτυρες

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΝάτζος Ευστάθιος
Ηλικία Δηλούντος42
Πατρίδα ΔηλούντοςΛαμία
Επάγγελμα ΔηλούντοςΕμπορος
ΣυγγένειαΦίλος