Ο/Η Θανών/ούσα: Καλογιάννη Βενετζιάνα

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1876
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΚαλογιάννη Βενετζιάνα
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος95
ΑσθένειαΓήρας
Ημ/νία Θανάτου1876 05 10 4μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1876 05 11
Πατρίδα ΘανόντοςΥδρα
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση Θανόντος[θ]
Αριθμός Πράξεως240
ΠαρατηρήσειςΜάρτυς

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΛέκας Στυλιανός
Ηλικία Δηλούντος30
Πατρίδα ΔηλούντοςΥδρα
Επάγγελμα ΔηλούντοςΟινοπώλης
ΣυγγένειαΕγγονός