Ο/Η Θανών/ούσα: Αντωνίου Αντώνιος Περ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1877
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΑντωνίου Αντώνιος Περ.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΠεράκης
Μητρώνυμο ΘανόντοςΑμοίρισα
Ηλικία Θανόντος06 μην
ΑσθένειαΛαιμός
Ημ/νία Θανάτου1877 06 30 4μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1877 07 01
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως343
ΠαρατηρήσειςΜάρτυς

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΣτυλιανού Γεώργιος
Ηλικία Δηλούντος70
Πατρίδα ΔηλούντοςΑστυπάλαια
Επάγγελμα ΔηλούντοςΟψοπώλης
ΣυγγένειαΦίλος