Ο/Η Θανών/ούσα: Κωντζιάς Παναγιώτης

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1877
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΚωντζιάς Παναγιώτης
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο ΘανόντοςΕιρήνη
Ηλικία Θανόντος25
ΑσθένειαΝόσημα καρδιακόν
Ημ/νία Θανάτου1877 06 29 10πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1877 06 30
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα ΘανόντοςΘερμαστής
Οικογεν. Κατάσταση Θανόντος[Ε] Πάτρα Παπά
Αριθμός Πράξεως337
ΠαρατηρήσειςΜάρτυρες

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΠαπάς Αναστάσιος Θ.
Ηλικία Δηλούντος47
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΒαστάζος
ΣυγγένειαΠενθερός