Ο/Η Θανών/ούσα: Υδραίου Βιργινία

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1876
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΥδραίου Βιργινία
Πατρώνυμο ΘανόντοςΣπύρος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΠολυξένη
Ηλικία Θανόντος05 μην
ΑσθένειαΔράκος
Ημ/νία Θανάτου1876 06 15 11πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1876 06 15
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως310
ΠαρατηρήσειςΜάρτυς

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΨωμάς Νικόλαος
Ηλικία Δηλούντος40
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΕργάτης
ΣυγγένειαΦίλος