Ο/Η Θανών/ούσα: Σαράντου Παναγιωτίτσα

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1877
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΣαράντου Παναγιωτίτσα
Πατρώνυμο ΘανόντοςΑργύριος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΦιλία Μιχαηλίδη
Ηλικία Θανόντος02 μην
ΑσθένειαΔράκος
Ημ/νία Θανάτου1877 06 25 2μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1877 06 26
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως324
ΠαρατηρήσειςΜάρτυς

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΣαράντος Αργύριος
Ηλικία Δηλούντος37
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΟινοπώλης
ΣυγγένειαΠατήρ