Ο/Η Θανών/ούσα: Δεναξά Θεολογίνα

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1877
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΔεναξά Θεολογίνα
Πατρώνυμο ΘανόντοςΓουλιέλμος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΜαρία
Ηλικία Θανόντος90
ΑσθένειαΓήρας
Ημ/νία Θανάτου1877 06 24 3μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1877 06 25
Πατρίδα ΘανόντοςΘήρα
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΑ [θ]
Αριθμός Πράξεως322
ΠαρατηρήσειςΜάρτυρες

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΒλασόπουλος Γεώργιος
Ηλικία Δηλούντος35
Πατρίδα ΔηλούντοςΘήρα
Επάγγελμα ΔηλούντοςΕργάτης
ΣυγγένειαΑνιψιός