Ο/Η Θανών/ούσα: Θεολογίτου Μαρία Νικ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1877
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΘεολογίτου Μαρία Νικ.
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος42
ΑσθένειαΥδρωπικία
Ημ/νία Θανάτου1877 06 23 8μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1877 06 24
Πατρίδα ΘανόντοςΑμοργός
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΕ [θ] Νικ. Θεολογίτης
Αριθμός Πράξεως317
ΠαρατηρήσειςΜάρτυς

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΦλάμος Νικόλαος
Ηλικία Δηλούντος40
Πατρίδα ΔηλούντοςΧίιος
Επάγγελμα ΔηλούντοςΜαραγκός
ΣυγγένειαΦίλος του