Ο/Η Θανών/ούσα: Γιαννακόπουλος Σάββας

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1877
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΓιαννακόπουλος Σάββας
Πατρώνυμο ΘανόντοςΝικόλαος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΣταυρούλα Σάββα
Ηλικία Θανόντος03
ΑσθένειαΔιφθερίτις
Ημ/νία Θανάτου1877 06 21 3μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1877 06 22
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως311
ΠαρατηρήσειςΜάρτυς

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΓιαννακόπουλος Νικόλαος
Ηλικία Δηλούντος40
Πατρίδα ΔηλούντοςΑμοργός
Επάγγελμα ΔηλούντοςΓεωργός
ΣυγγένειαΠατήρ