Ο/Η Θανών/ούσα: Χ. Σπύρου Ελένη Κ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1877
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΧ. Σπύρου Ελένη Κ.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΚομνινός
Μητρώνυμο ΘανόντοςΕιρήνη
Ηλικία Θανόντος18 μην
ΑσθένειαΕγκεφαλίτις
Ημ/νία Θανάτου1877 06 20 11μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1877 06 21
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως309
ΠαρατηρήσειςΜάρτυς

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΒαλαντάσης Ιωάννης
Ηλικία Δηλούντος60
Πατρίδα ΔηλούντοςΧίος
Επάγγελμα ΔηλούντοςΑσβεστοποιός
ΣυγγένειαΠάππος