Ο/Η Θανών/ούσα: Κεράνης Γεώργιος

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1876
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΚεράνης Γεώργιος
Πατρώνυμο ΘανόντοςΑνδρέας
Μητρώνυμο ΘανόντοςΑθηνά Π. Εμμανουήλ
Ηλικία Θανόντος03 μην
ΑσθένειαΔράκος
Ημ/νία Θανάτου1876 06 14 4μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1876 06 15
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως308
ΠαρατηρήσειςΜάρτυς

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΚεράνης Ανδρέας
Ηλικία Δηλούντος28
Πατρίδα ΔηλούντοςΨαρρά
Επάγγελμα ΔηλούντοςΜυλωνάς
ΣυγγένειαΠατήρ