Ο/Η Θανών/ούσα: Ανέζη Δεσποινού Ν.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1877
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΑνέζη Δεσποινού Ν.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΝικόλαος Κουκούλης;
Μητρώνυμο ΘανόντοςΜαρία
Ηλικία Θανόντος82
ΑσθένειαΓήρας
Ημ/νία Θανάτου1877 06 16 4μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1877 06 17
Πατρίδα ΘανόντοςΨαρρά
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΧ [θ] Ν. Ανέζης
Αριθμός Πράξεως300
ΠαρατηρήσειςΜάρτυς

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΑνέζης Παπά Γεώργιος Ν.
Ηλικία Δηλούντος52
Πατρίδα ΔηλούντοςΨαρρά
Επάγγελμα ΔηλούντοςΙερεύς
ΣυγγένειαΥιός