Ο/Η Θανών/ούσα: Νάπου Δέσποινα Γεωργ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1876
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΝάπου Δέσποινα Γεωργ.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΜιχαήλ
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος36
ΑσθένειαΝόσος χρ.
Ημ/νία Θανάτου1876 06 11 4μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1876 06 12
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΧ [Θ]
Αριθμός Πράξεως307
ΠαρατηρήσειςΜάρτυρες

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΦράγκου Κωνσταντίνος Π.
Ηλικία Δηλούντος26
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΜακαραδοποιός
ΣυγγένειαΑνιψιός