Ο/Η Θανών/ούσα: Βουρλάκος Θεόδωρος

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1876
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΒουρλάκος Θεόδωρος
Πατρώνυμο ΘανόντοςΑναστάσιος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΜαριέτα Ρούσσου
Ηλικία Θανόντος02
ΑσθένειαΓαστροεντερίτις
Ημ/νία Θανάτου1876 06 11 4μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1876 06 12
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως306
ΠαρατηρήσειςΜάρτυρες

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΒουρλάκος Αναστάσιος Μιχ.
Ηλικία Δηλούντος35
Πατρίδα ΔηλούντοςΒάτικα
Επάγγελμα ΔηλούντοςΑλιεύς
ΣυγγένειαΠατήρ