Ο/Η Θανών/ούσα: Τζίλος Παναγιώτης

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1877
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΤζίλος Παναγιώτης
Πατρώνυμο ΘανόντοςΣταύρος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΣτυλιανή Πατζούκη
Ηλικία Θανόντος08 ημ
ΑσθένειαΔράκος
Ημ/νία Θανάτου1877 06 08 4μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1877 06 09
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως280
ΠαρατηρήσειςΜάρτυρες

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΠατζούκης Νικόλαος
Ηλικία Δηλούντος28
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΜάγειρος
ΣυγγένειαΘείος