Ο/Η Θανών/ούσα: Χάλαρης Νικόλαος

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1877
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΧάλαρης Νικόλαος
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος60
ΑσθένειαΝόσος καρδ.
Ημ/νία Θανάτου1877 06 05 7μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1877 06 06
Πατρίδα ΘανόντοςΘήρα
Επάγγελμα ΘανόντοςΑχθοφόρος
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΕ Ζαμπελού
Αριθμός Πράξεως277
ΠαρατηρήσειςΜάρτυς

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΧρυσοφόος Ευρυπίδης
Ηλικία Δηλούντος26
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΥπάλληλος
ΣυγγένειαΦίλος