Ο/Η Θανών/ούσα: Φαρδούλης Νικόλαος

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1876
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΦαρδούλης Νικόλαος
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος90
ΑσθένειαΦυσικός θάνατος
Ημ/νία Θανάτου1876 06 11 10μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1876 06 12
Πατρίδα ΘανόντοςΣμύρνη
Επάγγελμα ΘανόντοςΚαθηγητής
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΧ
Αριθμός Πράξεως305
ΠαρατηρήσειςΜάρτυς

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΨωμάς Νικόλαος
Ηλικία Δηλούντος40
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΧρυσοχόος
ΣυγγένειαΦίλος