Ο/Η Θανών/ούσα: Σίμου Μαρία

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1876
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΣίμου Μαρία
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος95
ΑσθένειαΓήρας
Ημ/νία Θανάτου1876 06 11 11πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1876 06 12
Πατρίδα ΘανόντοςΣμύρνη
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΕ [Θ]
Αριθμός Πράξεως304
ΠαρατηρήσειςΜάρτυρες

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΣαμοθράκης Ιάκωβος
Ηλικία Δηλούντος55
Πατρίδα ΔηλούντοςΤήνος
Επάγγελμα ΔηλούντοςΣανδαλοποιός
ΣυγγένειαΓαμβρός