Ο/Η Θανών/ούσα: Σκοταρόπουλος Νικόλαος

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1877
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΣκοταρόπουλος Νικόλαος
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος70
ΑσθένειαΠυρετός
Ημ/νία Θανάτου1877 05 31 8μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1877 06 01
Πατρίδα ΘανόντοςΣούρπη;
Επάγγελμα ΘανόντοςΚαπνοπώλης
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΕ Ζωίτζα
Αριθμός Πράξεως265
ΠαρατηρήσειςΜάρτυς

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΦαρφαράς Δημήτριος
Ηλικία Δηλούντος21
Πατρίδα ΔηλούντοςΤρίπολις
Επάγγελμα ΔηλούντοςΚαπνοπώλης
ΣυγγένειαΦίλος