Ο/Η Θανών/ούσα: Χιωτίνη Ελένη

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1877
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΧιωτίνη Ελένη
Πατρώνυμο ΘανόντοςΙωάννης
Μητρώνυμο ΘανόντοςΑννα Συνοδινού
Ηλικία Θανόντος01
ΑσθένειαΔράκος
Ημ/νία Θανάτου1877 05 30 4μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1877 05 31
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως263
ΠαρατηρήσειςΜάρτυς

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΧιωτίνης Ιωάννης
Ηλικία Δηλούντος35
Πατρίδα ΔηλούντοςΑμοργός
Επάγγελμα ΔηλούντοςΒυρσοδέψης
ΣυγγένειαΠατήρ