Ο/Η Θανών/ούσα: Ροδινός Μιχαήλ Ανδρ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1877
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΡοδινός Μιχαήλ Ανδρ.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΑνδρέας
Μητρώνυμο ΘανόντοςΣταματούλα Καρακωνσταντή
Ηλικία Θανόντος17
ΑσθένειαΝόσημα χρ.
Ημ/νία Θανάτου1877 05 27 10πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1877 05 28
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση Θανόντος[Α*]
Αριθμός Πράξεως258
ΠαρατηρήσειςΜάρτυρες

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΚαρακωνσταντής Μιχαήλ
Ηλικία Δηλούντος44
Πατρίδα ΔηλούντοςΧίος
Επάγγελμα ΔηλούντοςΜαραγκός
ΣυγγένειαΘείος