Ο/Η Θανών/ούσα: Γλύκα Δέσποινα

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1876
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΓλύκα Δέσποινα
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος80
ΑσθένειαΓήρας
Ημ/νία Θανάτου1876 06 10 3μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1876 06 11
Πατρίδα ΘανόντοςΧίος
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΕ [Θ]
Αριθμός Πράξεως303
ΠαρατηρήσειςΜάρτυς

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΓλύκας Ευάγγελος
Ηλικία Δηλούντος35
Πατρίδα ΔηλούντοςΤήνος
Επάγγελμα ΔηλούντοςΒυρσοδέψης
ΣυγγένειαΥιός