Ο/Η Θανών/ούσα: Αλεξάνδρου Ειρήνη

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1877
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΑλεξάνδρου Ειρήνη
Πατρώνυμο ΘανόντοςΚωνσταντίνος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΕλένη Πολίτου
Ηλικία Θανόντος01
ΑσθένειαΟστρακιά
Ημ/νία Θανάτου1877 05 22 6μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1877 05 23
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως247
ΠαρατηρήσειςΜάρτυρες

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΑλεξάνδρου Κωνσταντίνος
Ηλικία Δηλούντος27
Πατρίδα ΔηλούντοςΝάξος
Επάγγελμα ΔηλούντοςΧρωματοποιός
ΣυγγένειαΠατήρ