Ο/Η Θανών/ούσα: Νομικού Αργυρώ Α.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1877
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΝομικού Αργυρώ Α.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΑντώνιος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΦλουρού Κωνσταντίνου
Ηλικία Θανόντος13
ΑσθένειαΦθίσις πνευμόνων
Ημ/νία Θανάτου1877 05 21 4μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1877 05 22
Πατρίδα ΘανόντοςΘήρα
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΑ [θ]
Αριθμός Πράξεως245
ΠαρατηρήσειςΜάρτυρες

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΚαφούρος Εμμανουήλ
Ηλικία Δηλούντος31
Πατρίδα ΔηλούντοςΘήρα
Επάγγελμα ΔηλούντοςΒαστάζος
ΣυγγένειαΣυγγενής