Ο/Η Θανών/ούσα: Καμπιέζου Βασιλική

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1876
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΚαμπιέζου Βασιλική
Πατρώνυμο ΘανόντοςΔημήτριος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΡωμή
Ηλικία Θανόντος17
ΑσθένειαΝόσος χρ.
Ημ/νία Θανάτου1876 06 09 4μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1876 06 10
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΑγαμος [Θ]
Αριθμός Πράξεως293
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΚαμπιέζος Δημήτριος
Ηλικία Δηλούντος50
Πατρίδα ΔηλούντοςΥδρα
Επάγγελμα ΔηλούντοςΜεσίτης
ΣυγγένειαΠατήρ