Ο/Η Θανών/ούσα: Μουστάκης Ιωάννης

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1877
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΜουστάκης Ιωάννης
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος60
ΑσθένειαΝόσημα χρ.
Ημ/νία Θανάτου1877 05 19 4μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1877 05 20
Πατρίδα ΘανόντοςΑνδρος
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΕ Φλουρού
Αριθμός Πράξεως239
ΠαρατηρήσειςΜάρτυς

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΠολιτάκος Νικόλαος
Ηλικία Δηλούντος42
Πατρίδα ΔηλούντοςΛακωνία
Επάγγελμα ΔηλούντοςΚαπνοπώλης
ΣυγγένειαΦίλος