Ο/Η Θανών/ούσα: Χ." Σπύρου Κωνσταντίνος

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1877
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΧ." Σπύρου Κωνσταντίνος
Πατρώνυμο ΘανόντοςΣπύρος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΔέσποινα Χαραλάμπους
Ηλικία Θανόντος06
ΑσθένειαΝόσος οξ.
Ημ/νία Θανάτου1877 05 16 4μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1877 05 17
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση Θανόντος(μη ορισμένο)
Αριθμός Πράξεως233
ΠαρατηρήσειςΜάρτυρες

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΧ." Σπύρου Σπύρος
Ηλικία Δηλούντος30
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΣιδηρουργός
ΣυγγένειαΠατήρ