Ο/Η Θανών/ούσα: Χαρχαλή Αγγελική

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1876
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΧαρχαλή Αγγελική
Πατρώνυμο ΘανόντοςΚωνσταντίνος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΜαριγώ
Ηλικία Θανόντος18 μην
ΑσθένειαΔράκος
Ημ/νία Θανάτου1876 06 08 7μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1876 06 09
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως291
ΠαρατηρήσειςΜάρτυς

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΧαρχαλής Κωνσταντίνος
Ηλικία Δηλούντος38
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΠετροκόπος
ΣυγγένειαΠατήρ