Ο/Η Θανών/ούσα: Αγκάς Ιωάννης

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1877
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΑγκάς Ιωάννης
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος70
ΑσθένειαΑποπληξία
Ημ/νία Θανάτου1877 05 09 11μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1877 05 10
Πατρίδα ΘανόντοςΧίος
Επάγγελμα ΘανόντοςΚτηματίας
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΕ
Αριθμός Πράξεως214
ΠαρατηρήσειςΜάρτυρες

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΛαγούδης Δημοσθένης
Ηλικία Δηλούντος27
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΚαθεκλοποιός
ΣυγγένειαΦίλος