Ο/Η Θανών/ούσα: Ζαλάμπα Κυριακή

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1876
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΖαλάμπα Κυριακή
Πατρώνυμο ΘανόντοςΓεώργιος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΕλένη
Ηλικία Θανόντος01
ΑσθένειαΔράκος
Ημ/νία Θανάτου1876 06 08 10πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1876 06 08
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως290
ΠαρατηρήσειςΜάρτυς

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΖαλάμπας Γεώργιος
Ηλικία Δηλούντος30
Πατρίδα ΔηλούντοςΤήνος
Επάγγελμα ΔηλούντοςΚλητήρ
ΣυγγένειαΠατήρ